Blog

MISIUNEA LUI MIHAEL

    Mulţi oameni caută o cale de evoluţie spirituală şi sunt derutaţi de multiplele variante oferite de diversele şcoli spirituale. În prezent omul are activate 5-6 corpuri, iar acest lucru cere ca orice metodă de iniţiere să acţioneze asupra tuturor acestor corpuri. Orice iniţiere parţială nu face altceva decât să îl dezechilibreze pe omul respectiv. Tehnicile de yoga au fost necesare omului în prima perioadă post-atlanteeană, în Vechea Indie, pentru a-şi dezvolta şi simetriza primele 3 corpuri: fizic, eteric şi astral. În prezent aceste tehnici duc la dezechilibrarea omului, deoarece ele nu reuşesc să transforme corpurile 4 şi 5, respectiv sufletul senzaţiei şi sufletul raţiunii.
    Tot ceea ce face omul în prezent trebuie să facă din voinţă proprie şi sub control propriu. Singura metodă de iniţiere posibilă şi corectă în actuala etapă de dezvoltare a omului este autoiniţierea. Aceasta presupune asumarea prin voinţă proprie a unui anumit mod de viaţă bazat pe o alimentaţie naturală, pe o gândire vie, capabilă să declanşeze acţiuni de materializare, pe o dezvoltare sufletească plină de trăiri, emoţii şi senzaţii artistice. Pentru purificarea şi dezvoltarea corpurilor omul trebuie să execute ritmic şi constant exerciţii pentru dezvoltarea gândirii, pentru dezvoltarea percepţiilor subtile, în aşa fel încât cele 7 simţuri de esenţă sufletească şi spirituală să fie activate şi percepute în mod conştient. Omul care se limitează doar la a utiliza cele 5 simţuri fizice nu va putea descoperi adevărata frumuseţe a planului spiritual. 
    Toate aceste acţiuni trebuie manifestate în concordanţă cu ritmurile şi ciclurile naturale: ciclul de 365 de zile descris de trecerea Soarelui prin dreptul celor 12 constelaţii, ciclul de 28 de zile al Lunii, integrarea acţiunilor zilnice în ritmul caselor astrologice şi al orelor planetare.
    Misiunea lui Mihael, arhanghelul mai mare peste oastea cerească, este o misiune pur spirituală. Cele 7 entităţi ajunse la rang de arhanghel (Mihael, Gabriel, Orifiel, Rafael, Samael, Uriel, Zachariel) sunt spiritele care coordonează influenţele emise de cele 7 planete individuale, cele care influenţează direct viaţa omului. Acesti 7 arhangheli acţioneză asupra evoluţiei umanităţii succedându-se la pupitrul de comandă în perioade de câte 350 de ani. Fiecare arhanghel ”intră de serviciu” pentru aproape 350 de ani şi dirijează destinele umanităţii în direcţia pe care o patronează el. Mihael este arhanghelul solar, cel care patronează spiritualitatea. În perioadele când el dirijează destinele umanităţii se dezvoltă elementele spirituale. Mihael este cel care era la comandă în anul 0, atunci atunci când ”Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi, şi noi toţi ne-am adăpat de la slava lui”, după cum scrie în evanghelia lui Ioan. Evenimentele din Palestina derulate între anul 0 şi 33 e.n au fost pregătite sub influenţa şi în climatul spiritual creat de arhanghelul Mihael. De la 1850 arhanhelul a intrat iar de serviciu şi până în ajurul anului 2200 el va întreţine un climat favorabil dezvoltării spirituale. Gândiţi-vă la saltul pe care la făcut civilizaţia umană de la 1850 până în prezent şi veţi constata că evoluţia a fost extrem de dinamică şi spectaculoasă.
    Pentru a-şi îndeplini misiunea, Mihael este reprezentat în planul fizic de foarte mulţi oameni posesori ai cunoaşterii spirituale. Aceştia au fost instruiţi pentru desfăşurarea misiunii la Şcoala Mihaelică, în planul spiritual, ”undeva în regiunea solară”. Această şcoală pregăteşte spiritele evoluate pentru a-şi îndeplini misiunea spirituală, după care oamenii sunt trimişi în planul fizic. Misiunea va dura 350 de ani şi este organizată în valuri succesive, la un anumit interval de timp născându-se oameni care preiau ştafeta de la înaintaşii lor şi continuă misiunea mai departe.
    Primul val a fost constituit din persoanele care s-au născut în perioada 1850-1862, interval în care Neptun se afla în zodia Peştilor, zodia sa de domiciliu, unde el oferă maximum de capacităţi spirituale (cele denumite în mod curent para-extra-supra-normale). Liderul care a coordonat activitatea primului val a fost Rudolf Steiner. El a reuşit să pună bazele ştiinţei spirituale moderne – antroposofia (înţelepciunea despre om). A trăit 61 de ani şi a creat prin studiile, cărţile şi conferinţele sale baza informaţională pentru cercetarea şi dezvoltarea spirituală în epoca modernă. Această informaţie este în prezent larg răspândită, dar din păcate foarte mulţi oameni susţin că operele lui Steiner sunt foarte interesante, dar greu de citit. Rudolf Steiner atrăgea atenţia asupra modului cum şi-a elaborat cărţile şi conferinţele, spunând că el a încercat să ofere omului ceva corespunzător dezvoltării actuale a corpurilor omului. De aceea a scris în astfel încât să solicitte simultan şi emisfera dreaptă şi pe cea stângă a creierului, pentru a îmbina inteligenţa cu intuiţia, percepţia fizică cu percepţia sufletească şi spirituală.
    Al doilea val îl formează persoanele născute în perioada 1903-1916, cei care au preluat munca începută de Steiner şi au continuat-o. Ei pot fi identificaţi din rândul celor care posedă în astrogramă un Neptun în Rac.
    Al treilea val îl constituie persoanele născute între 1955 şi 1970, pe când Neptun traversa zodia Scorpionului. Sunt sigur că mulţi dintre cei ce vor citi aceste rânduri vor cădea puţin pe gânduri şi ulterior vor privi cu alţi ochi existenţa şi viaţa pe care o duc în prezent.
    Al patrulea val de entităţi trimise cu misiune spirituală îl reprezintă cei ce se vor naşte în perioada 2012-2026 şi care vor avea Neptun în Peşti. Misiunea celui de al treilea val este şi aceea de a asigura condiţii optime pentru valul patru. Cei ce se vor naşte peste câţiva ani trebuie să găsească un sistem educaţional funcţional (sistemul Waldorf este creat de Rudolf Steiner şi este singurul sistem pedagogic care ţine cont de existenţa corpurilor omului, oferind fiecărui corp substanţa cu care să se dezvolte). Ei vor trebui să fie crescuţi şi educaţi într-un alt mod de viaţă, un mod de viaţă care să utilizeze elemente fizice, sufleteşti şi spirituale, care să fie integrat în ritmuri şi cicluri naturale, etc.
    Misiunea lui Mihael va continua prin venirea valurilor următoare la fiecare trecere a lui Neptun printr-o zodie de apă. Misiunea urmăreşte crearea unui alt mod  de viaţă, un mod de viaţă care să ţină cont de dezvoltarea sufletească şi spirituală, fărăr a neglija dezvoltarea fizică. Acest mod de viaţă va pune bazele pentru concepţia despre viaţă a omului epocii a 6-a, epoca Vărsătorului.
    Toţi cei care doresc să meargă pe un drum spiritual trebuie să adopte modul de viaţă în care fizicul, sufletescul şi spiritualul se îmbină armonios. Aceasta este calea corectă, specifică actualului moment de dezvoltare a omului. Aceasta cere desfăşurarea unei vieţi normale, liniştite, discrete, în care omul să îşi respecte obligaţiile sociale şi profesionale, dar să îşi organizeze viaţa pentru a avea şi timp pentru sufletul şi spiritul său. Aceasta nu cere atacarea altor moduri de viaţă, ci cere doar să ne preocupăm de noi pentru a trăi altfel, lăsându-i pe ceilalţi să trăiască aşa cum doresc. Oamenii au nevoie să li se arate că există şi un alt fel de mod de viaţă, aceasta fiind metoda cea mai sigură pentru a-i convinge asupra efectelor pozitive ale acestuia. Fiecare om este liber să trăiască aşa cum doreşte, dar dacă nu respectă regulile va suporta consecinţe pe măsura greşelilor lui.
    În prezent, în spaţiul geografic românesc, se construieşte noul mod de viaţă. Acum, aici, în minunata şi mult disputata Românie s-au concentrat forţe puternice, s-au adunat oameni dornici să trăiască altfel. Misiunea celor pregătiţi la Şcoala Mihaelică între 1800 şi 1850 a început să fie pusă în practică. Într-o lume decepţionată, cuprinsă de disperare, unii încearcă o evadare. Desprinderea unui grup minuscul de oameni din marasmul deznădejdii cotidiene este un act necesar şi crucial prin care s-au pus deja bazele unei alternative. Oamenii, aflaţi la una din cele mai importante răspântii din viaţa lor, au şansa de a decide. Putem continua să trăim ca şi până acum, aşteptând ca alţii să ne rezolve problemele, sau putem să ne asumăm răspunderea personală pentru viaţa noastră şi a copiilor noştri. 


Comentarii la MISIUNEA LUI MIHAEL

Comenteaza pe blog
Nume (necesar)
Website